VVE bij SpeelOkee

VVE binnen SpeelOkee

Binnen SpeelOkee zijn allerlei ontwikkelingen gaande met betrekking tot VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie). De verticale groep de Carrousel zal per 1 november a.s. de VVE- groep worden. Dit houdt in dat hier kinderen geplaatst kunnen worden met een VVE indicatie vanuit het consultatiebureau. In Oud-Beijerland kunnen kinderen met een (mogelijke) taalachterstand zo’n indicatie krijgen. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om kinderen waarvan de ouders als moedertaal geen Nederlands spreken, of kinderen waarbij mogelijkheden zijn voor een TOS (taalontwikkelingsachterstand).

 

Een aantal werknemers binnen de organisatie zijn al VVE professional en anderen zijn momenteel bezig met de VVE opleiding Uk en Puk, zij zullen allen hopelijk in februari hun diploma behalen.
Binnen SpeelOkee werkten wij al een aantal jaren met de thema’s van Uk en Puk en boden wij al diverse activiteiten aan rondom de verschillende thema’s, zoals; ‘Wat heb jij aan vandaag?’, ‘Hatsjoe’, ‘Regen’ enz.
Uk en Puk is een totaalprogramma voor kinderen van 0-4 jaar en werkt aan de brede ontwikkeling van baby’s, dreumesen en peuters (het is een VVE- methode). Binnen de methode staat spelen centraal. Hierdoor ontdekken de kinderen de wereld om zich heen en kunnen ze groeien in hun ontwikkeling.
Vanuit de methode wordt gewerkt met verschillende thema’s per 6 weken. Ieder thema bevat 12 activiteiten. De thema’s sluiten zo veel mogelijk aan op de jaarfeesten en seizoenen. Binnen het thema worden verschillende soorten activiteiten aangeboden. Het kan hierbij gaan om doe- activiteiten, kringspelletjes, activiteiten in kleine groepjes, individuele activiteiten en creatieve activiteiten.
De activiteiten zijn gericht op doen, ervaren en ontdekken. Vanaf november a.s. zullen wij een verdieping hierin maken en het zal u misschien opvallen dat uw kind minder knutsels mee naar huis krijgt, of er in ieder geval minder zichtbaar zullen zijn in de groep. Wij vinden de creatieve ontwikkeling nog steeds belangrijk, maar willen hierbij de focus meer gaan leggen op het plezier dat het kind beleeft aan de creatieve activiteit, dan aan het eindresultaat.

 

Kort samengevat: Alle kinderen binnen SpeelOkee, vanaf 1 jaar, zullen activiteiten aangeboden krijgen vanuit het leuke activiteitenaanbod van Uk en Puk. Verticale groep ‘de Carrousel’ zal per 1 november a.s. VVE gecertificeerd zijn. Naast de reguliere opvang die deze groep biedt, kunnen kinderen met een VVE indicatie op deze groep geplaatst worden.

 

Theoretische onderbouwing

Uk en Puk is gemaakt door Uitgeverij Zwijsen en de CED-groep.

De theoretische basis voor Uk en Puk wordt gevormd door theorieën uit de ontwikkelingspsychologie en pedagogiek. Het kwaliteitsmodel van van Riksen-Walraven (2004) is het uitgangspunt. Bij de formulering van de pedagogische kwaliteit wordt uitgegaan van vier pedagogische basisdoelen, zoals genoemd in het hoofdstuk “De vier pedagogische basisdoelen” in dit pedagogisch beleidsplan. (pag. 10,11) Riksen Walraven heeft een model ontwikkeld waardoor duidelijk wordt hoe de opvang in een kindercentrum van invloed is op de ontwikkeling van het kind. Zo is de ervaring die kinderen opdoen in de interactie met de materiele omgeving (ruimte, spelmaterialen, meubilair), de pedagogisch medewerkers en de andere kinderen direct van invloed op de ontwikkeling van het kind in de kinderopvang. De pedagogisch medewerkers beschikken over de juiste interactievaardigheden om de pedagogische basisdoelen optimaal te realiseren.
Ouders nemen ook een belangrijke plaats in binnen de Voorschoolse methode Uk en Puk, zij kunnen invloed uit oefenen op verschillende manieren invloed uit oefenen op de kwaliteit, onder andere door hun contact met de pedagogisch medewerkers. ( zie: “Ouderbetrokkenheid en Ouderparticipatie”, pag. 15,16)
De Voorschoolse methode Uk en Puk bestaat uit ingrediënten om de proceskwaliteit te verhogen.

 

In Uk en Puk zijn ook elementen van de sociale leertheorie van Vygotsky terug te vinden. Het uitgangspunt is dat kinderen zich nieuwe vaardigheden eigen maken in interactie met hun omgeving. Het leren komt tot stand wanneer kinderen actief betrokken zijn, en uitgedaagd en ondersteund worden om te leren (Barnett e.a., 2008)
Kinderen leren vooral wanneer de aangeboden activiteiten aansluiten bij de ‘zone van de naaste ontwikkeling”, dit wil zeggen: niet teveel, maar ook niet te weinig eisen. (Leseman, 2004). Bij Uk en Puk wordt daarom nadrukkelijk gebruik gemaakt van de eigen inbreng van het kind en staat de betrokkenheid van het kind bij het doen van de activiteiten voorop. Omdat kinderen actief deelnemen aan de activiteiten wordt een leeromgeving gecreëerd, die bij uitstek kansen creëert om jonge kinderen leerervaringen op te laten doen.

 

Uk en Puk sluit aan bij het idee van “kansen grijpen” en “kansen creëren” uit het Pedagogisch kader 0-4 jaar (Singer e.a., 2009) In de handleiding en de training van Uk en Puk worden de pedagogisch medewerkers gestimuleerd om naast het creëren van kansen door middel van het activiteitenaanbod kansen te grijpen om van gewone situaties leersituaties te maken. ( Bron: Theoretische verantwoording Uk en Puk, CED- groep, 2011)

 

Zomeractie

Op dinsdag 2 oktober jl. hebben wij op een regenachtige dag de inzendingen van onze geslaagde zomeractie in het zonnetje gezet. Zij kregen van ons een leuke verrassing, met dank aan Lolyfant.
Nogmaals dank voor de leuke inzendingen!

 

Fotograaf

De fotograaf staat ingepland op maandag 5, dinsdag 6 en donderdag 8 november 2018.
Wij hebben dit jaar wederom gekozen voor Schoolfotografie Koch. Er worden portret en groepsfoto's gemaakt.
Op dit moment zijn wij bezig met de indeling/planning en wordt u hier op korte termijn per mail over geïnformeerd. De ouders van de kinderen die in de regel niet op één van deze dagen of ochtenden aanwezig zijn bij SpeelOkee hebben inmiddels een mail ontvangen met uitleg.

 

20 oktober 2018 'Van kinderwens tot kleuterbeurs'

Kom naar de 'Van Kinderwens tot Kleuter-beurs' op 20 oktober van 10.00 – 16.00 uur in Oud-Beijerland.

Kindje op komst of jonge kinderen? Hier haal je volop inspiratie, informatie over zwangerschap en gezond opgroeien.
 
Beleef samen met je gezin een leuke dag, met informatiestands, muziek, lekker eten, workshops en activiteiten. Voor alle (aanstaande) vaders, moeders, peuters en kleuters in de Hoeksche Waard. Speciaal aanbod en toegankelijk voor ouders van kinderen met een beperking. 
De Van Kinderwens tot Kleuter Beurs is een initiatief van de GGD Zuid-Holland Zuid in samenwerking met inwoners en organisaties uit de Hoeksche Waard.

SpeelOkee draagt hierin graag een steentje bij en is aanwezig op de beurs in lokaal 129!

De 4 pijlers van de wet IKK

De 4 pijlers van de wet IKK! Meer informatie over de wet IKK kunt u vinden onder het kopje  Praktische Informatie

pijlerikk

Ouderavond 11 juni 2018!

Graag nodigen wij u uit op onze jaarlijkse Ouderinformatieavond op maandag 11 juni a.s. bij kinderdagverblijf SpeelOkee
De onderwerpen van deze avond zijn:
“Communiceren met jonge kinderen”
Jonge kinderen hebben ons veel te vertellen. 90 –100 % van de communicatie is bij kinderen non-verbaal. Hoe kunnen wij hun lichaamstaal en gedrag zo vertalen dat wij hun boodschap begrijpen en er adequaat op in kunnen gaan. En hoe kunnen kinderen onze boodschappen vertalen en begrijpen? Welke voorwaarden hebben zij daarvoor nodig?

“De ontwikkeling van jongens en meisjes”
De afgelopen tientallen jaren hebben we geleefd in de veronderstelling dat jongens en meisjes in wezen hetzelfde zijn. Nieuw wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat jongens en meisjes wel gelijkwaardig zijn, maar niet gelijk, iets wat in de praktijk van alledag al zolang merkbaar is. Welke verschillen ervaart u tussen jongens en meisjes? Wat is de reden van de verschillen tussen jongens en meisjes? Kennis over de verschillen in de ontwikkeling tussen jongens en meisjes biedt de mogelijkheid om kinderen te helpen en uit te dagen naar hun mogelijkheden. Hierdoor ontstaat begrip, waardoor we anders naar ze kunnen kijken en waarderen.

Tijdens deze avond worden beide onderwerpen gecombineerd en krijgt u tips en handreikingen.

Net als vorig jaar wordt de avond geleid door Hanneke Poot – van der Windt. Hanneke is kinderfysiotherapeut en psychomotorisch remedial teacher. Ze is als docente werkzaam binnen de kinderopvang en basisscholen. (Website: www.sirenevoorkinderen.nl)

Programma op 11 juni a.s.:

19.45 – 20.00 uur    Ontvangst met koffie/thee

20.00 – 21.45 uur    Thema’s: “Communiceren met jonge kinderen” & “De ontwikkeling van jongens en meisjes”

21.45/22.00 uur       Einde    

Wij verzoeken u vriendelijk om u aan te melden per mail, graag uiterlijk voor donderdag 7 juni a.s. Wilt u in uw mail aangeven met hoeveel personen u komt?
Ons mailadres is Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. o.v.v. Ouderavond juni 2018

Graag tot ziens op maandag 11 juni a.s.

Oost-Voorstraat 109
3262 JH Oud-Beijerland
0186 625701
info@speelokee.nl

 

Wij waren klachtenvrij in 2017!

 

Volg ons ook op:

/SpeelOkee

@SpeelOkee

 

Wij zijn erkend leerbedrijf