Nationale Voorleesdagen 2019

Zoals ieder jaar, zijn er ook dit jaar de Nationale Voorleesdagen!
De Voorleesdagen starten op woensdag 23 januari tot en met vrijdag 1 februari.
SpeelOkee kiest ervoor om de Nationale Voorleesdagen te vieren van woensdag 23 januari tot en met dinsdag 29 januari.

Het prentenboek van het jaar is dit jaar: “Een huis voor Harry”.
 
Waar gaat het boek over?
Harry gaat liever niet naar buiten, binnen is het veiliger. Tot Vera hem vraagt om tikkertje te spelen. Dat wil hij wel. Maar hij raakt haar kwijt. Hij weet niet meer waar hij is. Hoe vindt hij de weg terug naar huis?
Leo Timmers bedacht voor zijn nieuwste prentenboek een uiterst aaibaar hoofdpersonage: de dikke kater Harry met het kleine hartje, die op zoek moet naar een nieuw huis.

Dit boek zal worden voorgelezen op de groepen, en aan de hand van het boek zullen verschillende leuke activiteiten worden gedaan binnen het Kinderdagverblijf.

Traditiegetrouw beginnen de voorleesdagen altijd met het Nationale Voorleesontbijt. Dit jaar zal dat op woensdag 23 januari zijn.
De peuters die op deze dag naar SpeelOkee komen, mogen in pyjama naar komen, en zullen dan starten met een (Voorlees)ontbijt!

De dagen erna zullen er leuke activiteiten plaatsvinden: Zo zal SpeelMee een optreden geven, en zal er een poppenkastvoorstelling worden verzorgd door twee pedagogisch medewerkers en er zal de gehele week worden voorgelezen uit de voorleesmand (die we bij de Bibliotheek ophalen). Bovendien komen er deze week voorleesopa’s en oma’s voorlezen op de groepen.

Waarom Voorlezen?
Lezen en voorgelezen worden is heel belangrijk voor kinderen, dat heeft u vast al eens gehoord. Er is een belangrijke link tussen voorlezen en de taalontwikkeling. Kinderen leren nieuwe woorden waardoor hun woordenschat wordt uitgebreid en ze leren hoe zinnen zijn opgebouwd. Ook kan aan de kinderen worden gevraagd of ze kunnen navertellen wat zij hebben gehoord, waardoor hun actieve woordenschat groter wordt.
Maar wist u ook dat lezen en voorgelezen worden heel belangrijk is voor het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en het vergroten van de fantasie en de verbeelding?

Lees meer

De week tegen de Kindermishandeling

Deze week is het de week tegen kindermishandeling. De kick-off vond afgelopen maandag, 19 november, plaats in Den Haag. De week duurt tot en met 25 november.
Het thema voor de week tegen de Kindermishandeling is dit jaar: “Ik maak het verschil”.
Iedereen kan een verschil maken voor een kind dat opgroeit in een onveilige thuissituatie. In Nederland groeien namelijk 119.000 kinderen op in onveilige thuissituaties. Eén op de 30 kinderen krijgt te maken met mishandeling.
Hoewel het een moeilijk onderwerp is, gelooft de organisatie van de Week tegen Kindermishandeling dat iedereen het verschil kan maken door een eerste stap te zetten bij vermoeden van kindermishandeling. Het lijkt lastig om kindermishandeling te stoppen, maar iedereen kan die eerste stap maken.
In deze week tegen Kindermishandeling wordt niet alleen aandacht gevraagd voor de aard en omvang van het probleem, maar vooral ook voor wat we kunnen doen om de aanpak van kindermishandeling te versterken.
Wat doen we binnen de Kinderopvang om kindermishandeling te voorkomen?
Iedere organisatie binnen de kinderopvang beschikt over een protocol Kindermishandeling. Hierin staat beschreven hoe de medewerkers binnen de organisatie handelen bij een vermoeden van kindermishandeling.
Afgelopen zomer werd de verbeterde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gepubliceerd met daarin het nieuwe afwegingskader dat professionals helpt om sneller in actie te komen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Per 1 januari 2019 wordt de wetgeving rondom de Meldcode aangepast: melden bij Veilig Thuis wordt bij vermoeden van acute en structurele onveiligheid verplicht. Om pedagogisch medewerkerkers, en andere beroepskrachten die werken met de Meldcode te helpen bepalen of er sprake is en van een vermoeden, is er een afwegingskader toegevoegd aan de Meldcode.
De pedagogisch medewerkers binnen het kinderdagverblijf hebben vooral een belangrijke taak in het signaleren van Kindermishandeling. Zij worden hierin ondersteund door de aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, die binnen iedere organisatie aanwezig is.
Laten we proberen om met zijn allen het verschil te maken voor die kinderen die het zo hard nodig hebben!
Bronnen: https://www.kinderopvangtotaal.nl/week-tegen-kindermishandeling-maak-het-verschil/, www.weektegenkindermishandeling.nl

Zomeractie

Op dinsdag 2 oktober jl. hebben wij op een regenachtige dag de inzendingen van onze geslaagde zomeractie in het zonnetje gezet. Zij kregen van ons een leuke verrassing, met dank aan Lolyfant.
Nogmaals dank voor de leuke inzendingen!

 

Fotograaf

De fotograaf staat ingepland op maandag 5, dinsdag 6 en donderdag 8 november 2018.
Wij hebben dit jaar wederom gekozen voor Schoolfotografie Koch. Er worden portret en groepsfoto's gemaakt.
Op dit moment zijn wij bezig met de indeling/planning en wordt u hier op korte termijn per mail over geïnformeerd. De ouders van de kinderen die in de regel niet op één van deze dagen of ochtenden aanwezig zijn bij SpeelOkee hebben inmiddels een mail ontvangen met uitleg.

 

20 oktober 2018 'Van kinderwens tot kleuterbeurs'

Kom naar de 'Van Kinderwens tot Kleuter-beurs' op 20 oktober van 10.00 – 16.00 uur in Oud-Beijerland.

Kindje op komst of jonge kinderen? Hier haal je volop inspiratie, informatie over zwangerschap en gezond opgroeien.
 
Beleef samen met je gezin een leuke dag, met informatiestands, muziek, lekker eten, workshops en activiteiten. Voor alle (aanstaande) vaders, moeders, peuters en kleuters in de Hoeksche Waard. Speciaal aanbod en toegankelijk voor ouders van kinderen met een beperking. 
De Van Kinderwens tot Kleuter Beurs is een initiatief van de GGD Zuid-Holland Zuid in samenwerking met inwoners en organisaties uit de Hoeksche Waard.

SpeelOkee draagt hierin graag een steentje bij en is aanwezig op de beurs in lokaal 129!

De 4 pijlers van de wet IKK

De 4 pijlers van de wet IKK! Meer informatie over de wet IKK kunt u vinden onder het kopje  Praktische Informatie

pijlerikk

Oost-Voorstraat 109
3262 JH Oud-Beijerland
0186 625701
info@speelokee.nl

 

Wij waren klachtenvrij in 2017!

 

Volg ons ook op:

/SpeelOkee

@SpeelOkee

 

Wij zijn erkend leerbedrijf