Skip to main content

GENEESMIDDELEN & MEDICATIE BELEID

Overeenkomst gebruik Geneesmiddelen


Regelmatig wordt er door ouders/verzorgers gevraagd of de pedagogisch medewerksters medicijnen kunnen toedienen aan hun kind. De directie van SpeelOkee volgt hierin de richtlijnen van het RIVM (Hygiëne richtlijn kinderopvang), het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid en heeft op basis hiervan het volgende beleid opgesteld m.b.t. het toedienen en verstrekken van medicijnen door pedagogisch medewerksters aan kinderen. Alle pedagogisch medewerksters zijn hiervan op de hoogte en handelen hiernaar.