SpeelOkee beste kinderdagverblijf

Geneesmiddelen & Medicatie Beleid

Overeenkomst gebruik Geneesmiddelen

 

 

  • Blog Themes
  • Blog Zoo
  • Blog Widgetkit

 

 

 

Regelmatig wordt er door ouders/verzorgers gevraagd of de pedagogisch medewerksters medicijnen kunnen toedienen aan hun kind. De directie van SpeelOkee volgt hierin de richtlijnen van de vakgroep PIKO van GGD Nederland en heeft op basis hiervan het volgende beleid m.b.t. het toedienen en verstrekken van medicijnen door pedagogisch medewerksters aan kinderen. Alle pedagogisch medewerksters zijn hiervan op de hoogte en handelen hiernaar.

 

Geneesmiddelenverstrekking
Kinderen kunnen geneesmiddelen voorgeschreven krijgen door huisarts of specialist. Dit zijn middelen die op recept voorgeschreven worden. Ouders/verzorgers mogen allerlei geneesmiddelen aan hun kinderen toedienen. Als het kind deze middelen ook nodig heeft gedurende het verblijf bij SpeelOkee zullen de ouders/verzorgers hun “zeggenschap” over deze toediening over moeten dragen aan de pedagogisch medewerksters. Hierbij valt met name te denken aan : * Pillen - * Drankjes - * Zalven.

 

Om problemen te voorkomen moet de ouder/verzorger een overeenkomst “Gebruik Geneesmiddelen" invullen en ondertekenen. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die ouders/verzorgers niet op recept hebben verkregen, met uitzondering van paracetamol zetpillen tegen koorts. Deze zelfzorgmiddelen kunnen minder onschuldig zijn dan men denkt, daarom altijd ouders/verzorgers de overeenkomst “Gebruik geneesmiddelen” laten invullen en ondertekenen. Als ouders/verzorgers de overeenkomst niet willen of kunnen invullen, wordt het geneesmiddel niet toegediend en moet in overleg worden besloten of het kind mee naar huis gaat of dat het bij SpeelOkee blijft.

 

Het toedienen
Voor het toedienen van een geneesmiddel moet de pedagogisch medewerkster weten hoe het toegediend moet worden. Bij het geneesmiddel moet altijd de originele bijsluiter (instructie) aanwezig zijn. Indien er geen of geen originele bijsluiter bij het geneesmiddel aanwezig is, mag het geneesmiddel niet worden toegediend. De volgende medische handelingen mogen niet door pedagogisch medewerksters worden uitgevoerd:
  • Het injecteren van enige vloeistof.
  • Het toedienen van zuurstof.
  • Het geven van zetpillen bij koorts, die de koorts onderdrukken.

 

Dit is geregeld in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). In de Handleiding Kwaliteitsstelsel Kinderopvang (VUGA/VOG) staat in deel G beschreven wat het kader is waarin geneesmiddelen toegediend kunnen worden.

 

Download de overeenkomst

Speelokee footer

Kinderdagverblijf SpeelOkee

 

 

Beste Kinderdagverblijf SpeelOkee Oud-Beijerland

 

Kinderdagverblijf SpeelOkee

Oost-Voorstraat 109
3262 JH Oud-Beijerland
Hoeksche Waard
0186 625701
info@speelokee.nl

 
Volg ons ook op

/SpeelOkee

@SpeelOkee

Speelokee footer lijn