Skip to main content

PEDAGOGISCH

Beleidsplan

Het opvoeden van kinderen is onder andere gericht op de ontwikkeling van kinderen naar zelfstandige personen die voorbereid zijn op het sociale leven, waarin zij voldoening kunnen vinden in zichzelf en in wederzijdse relaties met anderen.

Kinderdagverblijf SpeelOkee levert, als deeltijdopvoeder, een bijdrage aan de opvoeding van uw kind(eren). Om ouders/verzorgers, medewerkers van Kinderdagverblijf SpeelOkee en derden inzicht te geven in de werkwijze van onze organisatie en waar wij voor staan, is het Beleidsplan ontwikkeld. Het omgaan met kinderen noodzaakt alle betrokkenen bij SpeelOkee het beleid steeds kritisch te volgen en waar nodig aan te passen aan ontwikkelingen zodat de continuïteit en kwaliteit binnen SpeelOkee gewaarborgd blijft.

Binnen SpeelOkee zijn een aantal protocollen opgesteld. Hierin staan richtlijnen, ten aanzien van handelingen en/of situaties welke de directie nodig achtte specifiek te beschrijven. De protocollen worden in het Pedagogisch Beleidsplan benoemd en zijn opvraagbaar bij de pedagogisch medewerk(st)ers en directie.