SpeelOkee beste kinderdagverblijf

Pedagogisch

Beleidsplan

 

 

Inleiding

Sinds 2000 verzorgt Kinderdagverblijf SpeelOkee B.V. dagopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Gevestigd aan de Oost Voorstraat 109 te Oud-Beijerland. Op dit moment biedt SpeelOkee ruimte voor de opvang van dagelijks 75 kinderen verdeeld over zes groepen. Drie babygroepen, twee verticale groepen en een peutergroep. Iedere voltallige groep wordt begeleid door twee of drie gediplomeerde pedagogisch medewerk(st)ers. De inzet van het aantal pedagogisch medewerk(st)ers wordt bepaald aan de hand van het actuele Beroepskracht Kindratio

Het opvoeden van kinderen is onder andere gericht op de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige personen en tegelijkertijd op de integratie van die personen in het sociaal- maatschappelijk leven. Jonge mensen moeten voorbereid worden op het sociale leven, zodat zij later voldoening kunnen vinden in zichzelf en in wederzijdse relaties met anderen.

Kinderdagverblijf SpeelOkee levert, als deeltijdopvoeder, een bijdrage aan de opvoeding van uw kind(eren). Zij worden bewust gemaakt van de noodzaak om respect te hebben voor zichzelf, anderen en de omgeving. Om ouders/verzorgers, medewerkers van Kinderdagverblijf SpeelOkee en derden inzicht te geven in de werkwijze van onze organisatie en waar wij voor staan, is het Pedagogisch Beleidsplan ontwikkeld. Het omgaan met kinderen noodzaakt alle betrokkenen bij SpeelOkee het beleid steeds kritisch te volgen en waar nodig aan te passen aan ontwikkelingen zodat de continuïteit en kwaliteit binnen SpeelOkee gewaarborgd blijft.

Binnen SpeelOkee zijn een aantal protocollen opgesteld. Hierin staan richtlijnen, ten aanzien van handelingen en/of situaties welke de directie nodig achtte specifiek te beschrijven. De protocollen worden in het Pedagogisch Beleidsplan benoemd en zijn opvraagbaar bij de pedagogisch medewerk(st)ers en directie.

 Marianne Wassink
Directeur

 Ons beleidsplan

Speelokee footer

Kinderdagverblijf SpeelOkee

 

 

Beste Kinderdagverblijf SpeelOkee Oud-Beijerland

 

Kinderdagverblijf SpeelOkee

Oost-Voorstraat 109
3262 JH Oud-Beijerland
Hoeksche Waard
0186 625701
info@speelokee.nl

 
Volg ons ook op

/SpeelOkee

@SpeelOkee

Speelokee footer lijn