Skip to main content

BELEIDSPLAN

Veiligheid & Gezondheidsbeleid

Dit beleidsplan is o.a. tot stand gekomen door gesprekken te voeren met pedagogisch medewerkers over diverse thema’s rondom veiligheid en gezondheid. Tijdens deze gesprekken is kritisch gekeken of de huidige manier van werken leidt tot een zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel- en leefomgeving. Indien noodzakelijk zijn er maatregelen opgesteld voor verbetering.

 

Wij als kinderopvangorganisatie voldoen aan de regels zoals die gesteld zijn in de Wet Kinderopvang en aanverwante regelgeving. Wij werken samen met de GGD en brandweer. Wij volgen nauwkeurig hun regelgeving op om te kunnen voldoen aan hun opgestelde kwaliteitseisen.