Skip to main content

Ontwikkeling van het kind

Volgsysteem Stap voor Stap

Bij SpeelOkee krijgen alle kinderen, na toestemming van ouders/verzorgers het ontwikkelingsboek “Stap voor Stap”. Door middel van dit ontwikkelingsboekje houden de pedagogisch medewerkers de ontwikkelingssprongen die het kind maakt bij. Regelmatige observaties en kindbesprekingen vormen een vast onderdeel van het verblijf bij SpeelOkee.

Ieder jaar vindt er een oudergesprek plaats aan de hand van het ingevulde “Stap voor Stap” boekje. Voorafgaand aan het gesprek gaan de pedagogisch medewerkers gericht observeren aan de hand van de lijsten die in het ontwikkelingsboek staan beschreven. Deze lijsten geven een beeld van de ontwikkeling van het kind op de verschillende ontwikkelingsgebieden.

Elk kind ontwikkelt zich in zijn of haar tempo. Dit betekent dat de observatielijsten in “Stap voor Stap” gezien moeten worden als richtlijn. De observatiepunten die genoemd worden, geven weer wat een kind ongeveer zou moeten kunnen op een bepaalde leeftijd. Wanneer een kind op een bepaald punt opvalt, wordt er in overleg met de ouders aandacht aan besteed.

Ouders/verzorgers hebben altijd het recht het ontwikkelingsboek in te zien.


Methode Uk en Puk

Hi, Ik ben Puk. Ik ben het Speelkameraatje van de kinderen van SpeelOkee, leuk om kennis te maken. Spelen jullie met mij mee vandaag?

 

Bij SpeelOkee werken wij met het programma Uk en Puk. Uk en Puk is een totaalprogramma voor kinderen tussen de 0 en 4 jaar dat verschillende thema’s met daarbij behorende activiteiten aanbiedt die aansluiten bij de brede ontwikkeling van het kind.

 

In een kalenderjaar werken wij aan 8 thema’s gedurende 6 weken. Deze thema’s zijn erop gericht dat zij aansluiten bij de belevingswereld van het jonge kind. Denk hierbij aan thema’s zoals; Ik en mijn Familie, Eetsmakelijk en Wat heb je aan vandaag? Bij ieder thema zijn er verschillende activiteiten die wij op de groep uitvoeren. De activiteiten zijn onderverdeeld in de leeftijdscategorieën; baby, dreumes en peuter. Op deze manier wordt er aangesloten bij de ontwikkelingsbehoeften van ieder kind. Het uitgangspunt van Uk en Puk is spelend leren door middel van actief bezig zijn.