Skip to main content

ONZE REGELS

Samen opvoeden beleid

Als ouders/verzorgers heeft u voor de opvang van uw kind(eren) gekozen voor Kinderdagverblijf SpeelOkee B.V.

Het omgaan met kinderen noodzaakt alle betrokkenen bij kinderdagverblijf SpeelOkee het beleid steeds kritisch te volgen en waar nodig aan te passen aan ontwikkelingen of nieuwe situaties, zodat de continuïteit en kwaliteit binnen SpeelOkee gewaarborgd blijft. Het beleid is op schrift gesteld in het Pedagogisch Beleidsplan. Dit is het uitgangspunt waaruit door alle medewerkers van kinderdagverblijf SpeelOkee wordt gewerkt en gehandeld. Tevens zijn er binnen Kinderdagverblijf SpeelOkee protocollen opgesteld. Hierin staan richtlijnen, ten aanzien van handelingen en/of situaties welke de directie nodig achtte specifiek te beschrijven. De protocollen en het Pedagogisch beleidsplan zijn ten allen tijde inzichtelijk
voor ouders/verzorgers of anderen belanghebbende.
Om het Pedagogisch Beleidsplan uit te kunnen voeren, zijn medewerkers van SpeelOkee en u als ouder/verzorger aan een aantal regels gebonden. Deze regels zijn opgesteld in het beleid "Samen Opvoeden". Het opstellen van deze (huis)regels is noodzakelijk om de kwaliteit van de opvang te waarborgen, duidelijkheid te scheppen en te voldoen aan alle gestelde eisen vanuit de overheid.

Met uw medewerking en onze inzet, zorgen wij er gezamenlijk voor dat het "Samen Opvoeden" van uw kind optimaal verloopt in de periode dat uw kind bij SpeelOkee is.