Skip to main content

PROTOCOL

Meldcode en kindermishandeling beleid

Wanneer een kinderopvangorganisatie geconfronteerd wordt met signalen van kindermishandeling / huiselijk geweld is het van belang dat hier op een professionele manier mee wordt omgegaan.  Binnen SpeelOkee beschikken wij over een zelfontwikkeld beleid; Meldcode SpeelOkee kindermishandeling en huiselijk geweld. Dit heeft tot doel beroepskrachten te ondersteunen in de omgang met signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Een meldcode bevat onder andere een stappenplan. Dit stappenplan leidt de beroepskracht stap voor stap door het proces vanaf het moment dat hij signaleert tot aan het moment dat hij eventueel een beslissing neemt over het doen van een melding. Dit beleid is, met inachtneming van geldende wetgeving, opgesteld om handvatten te bieden in dit soort situaties.

 

Wij vinden het van belang u als ouder/verzorger te informeren over het gebruik van de Meldcode, zodat u op de hoogte bent van de stappen die wij nemen ingeval van zorgen rondom uw kind, het gezin, of de thuissituatie. Ieder kind moet veilig kunnen opgroeien.


Aandachtsfunctionarissen

Robertina Hokke

Functie:
Pedagogisch medewerker
In dienst: januari 2005

Stephanie Dekkers

Functie:
Pedagogisch medewerker
In dienst: maart 2005

Vivian Weij

Functie:
Pedagogisch coach/beleidsmedewerker
In dienst: december 2022