SpeelOkee beste kinderdagverblijf

Speelokee

De Oudercommissie

 

 

 • Blog Widgetkit
 • Blog Zoo
 • Werkwijze2
 • Blog Themes

 

 

De Oudercommissie (OC) van SpeelOkee
Wij zijn er als Oudercommissie van SpeelOkee om de gezamenlijke belangen te behartigen van kinderen en ouders verbonden aan SpeelOkee. Dit is een wettelijke verplichting voor het bestaan van een kinderdagverblijf. Deze commissie vergadert hiervoor zo’n 5 keer per jaar met de directie. De verslagen van de vergaderingen kunt u bij de groepen opvragen, evenals het pedagogisch beleidsplan.

 

Adviesrecht
Wij vertegenwoordigen kinderen en ouders door de directie van SpeelOkee te adviseren over een aantal belangrijke onderwerpen: gevraagd en ongevraagd! Vanuit de Wet Kinderopvang hebben wij adviesrecht over de volgende items:

 • Het algemeen beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid, gezondheid, spel- en ontwikkelingsactiviteiten.
 • Het pedagogisch beleidsplan.
 • De klachtenregeling.
 • Voedingsaangelegenheden van algemene aard.
 • Prijswijzigingen
 • De wijze van uitvoering van het beleid met betrekking tot inzet van personeel.
 • Openingstijden

 

Dit staat ons echter niet in de weg om zaken bespreekbaar te maken met de directie wanneer wij het nodig achten. Vragen of zaken, die u op de agenda wilt zetten van een vergadering van de Oudercommissie, kunt u aan ons stellen via het onderstaande e-mailadres.

 

Activiteiten/resultaten Oudercommissie SpeelOkee
Voorbeelden van ondernomen acties en resultaten in de afgelopen jaren zijn:
 • Vaststellen van het oudercommissie- activiteitenplan voor de komende jaren.
 • Bespreken van en adviseren over de opzet van een kindvolgsysteem.
 • Doornemen en adviseren over de verbouwing van de bovenetage.
 • Meedenken verbouwing en inrichting buitenruimte
 • Behandelen van wijzigingen in de personele samenstelling/inzet.
 • Input leveren en bespreken van het plan van aanpak met betrekking tot Nieuwe Influenza.
 • Advies aan de toezichthouder van GGD over de jaarlijkse inspectie.
 • Bespreken van jaarlijkse tariefswijzigingen van SpeelOkee.
 • Het organiseren, analyseren en bespreken van de resultaten van een tweejaarlijkse ouderenquête met de directie.
 • De beoordeling van updates van Pedagogisch Beleidsplan van SpeelOkee.
 • Het houden van een digitaal tevredenheidsonderzoek onder de ouders/ verzorgers van SpeelOkee.
 • Het beoordelen en verwerken van de resultaten van het tevredenheidsonderzoek, en naar aanleiding hiervan vervolgactie's gestart.

 

Daarnaast initiëren en organiseren wij, samen met de directie van SpeelOkee, evenementen zoals Sinterklaasvieringen, feestweek, ouderavonden.

 

De leden van de Oudercommissie SpeelOkee
Onze commissie bestaat uit:
 • Mellanie Burger
 • Elize van Rooijen
 • Maarten Alofs

 

Meer weten/lid worden?
Mocht u vragen hebben, meer informatie wensen of zelf lid willen worden? Neem dan contact op met één van onze leden of schiet ons aan op het dagverblijf. U kunt ons ook per e-mail bereiken via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Speelokee footer

Kinderdagverblijf SpeelOkee

 

 

Beste Kinderdagverblijf SpeelOkee Oud-Beijerland

 

Kinderdagverblijf SpeelOkee

Oost-Voorstraat 109
3262 JH Oud-Beijerland
Hoeksche Waard
0186 625701
info@speelokee.nl

 
Volg ons ook op

/SpeelOkee

@SpeelOkee

Speelokee footer lijn