SpeelOkee beste kinderdagverblijf

VVE Vroeg- en voorschoolse educatie

 

Ontwikkelingsgericht werken

Binnen het kinderdagdagverblijf werken wij ontwikkelingsgericht met een erkend Vroeg- Voorschools programma (VVE) genaamd Uk en Puk. 
 
Deze methode richt zich op een preventieve aanpak van ontwikkelingsachterstanden door het bieden van een rijke leeromgeving met een hoog niveau van pedagogische kwaliteit, met als doel de stimulering van de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Binnen Uk en Puk staat spelen centraal. Door te spelen, ontdekken de kinderen de wereld om zich heen, waardoor ze nieuwe vaardigheden leren en kunnen groeien in hun ontwikkeling. 
Wij werken met dit programma voor alle kinderen binnen SpeelOkee. 
 

 

Vraag een rondleiding aan, bereken uw netto kosten voor kinderopvang of neem contact op!

 

Speelokee footer

Kinderdagverblijf SpeelOkee

 

 

Beste Kinderdagverblijf SpeelOkee Oud-Beijerland

 

Kinderdagverblijf SpeelOkee

Oost-Voorstraat 109
3262 JH Oud-Beijerland
Hoeksche Waard
0186 625701
info@speelokee.nl

 
Volg ons ook op

/SpeelOkee

@SpeelOkee

Speelokee footer lijn