SpeelOkee beste kinderdagverblijf

VVE Vroeg- en voorschoolse educatie

 

VVE - Vroeg -en Voorschoolse educatie

VVE is een afkorting van Vroeg -en Voorschoolse educatie. SpeelOkee biedt vanaf februari 2019 VVE aan, binnen het gehele kinderdagverblijf. Binnen het kinderdagdagverblijf gaat het om aan het aanbieden van Voorschoolse Educatie, afgekort ook wel VE genoemd. Vroegschoolse educatie vindt plaats op de basisschool. Voorschoolse educatie houdt in: “Het aanbieden van een programma aan peuters (vanaf 2 jaar), gericht op het verbeteren van de voorwaarden om met succes te kunnen instromen in het basisonderwijs en het vroegtijdig voorkomen van ontwikkelingsachterstanden. “

 

VVE binnen SpeelOkee

Voor het bieden van VVE binnen het kinderdagverblijf zijn verschillende methoden ontwikkeld. Kinderdagverblijf SpeelOkee heeft gekozen voor de VVE methode Uk & Puk. Deze VVE methode richt zich op een preventieve aanpak van ontwikkelingsachterstanden door het bieden van een rijke leeromgeving met een hoog niveau van pedagogische kwaliteit, met als doel de stimulering van de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Binnen Uk en Puk staat spelen centraal. Door te spelen, ontdekken de kinderen de wereld om zich heen, waardoor ze nieuwe vaardigheden leren en kunnen groeien in hun ontwikkeling. 

 

Binnen het gehele kinderdagverblijf wordt gewerkt met de VVE methode Uk en Puk,  ook op de babygroepen. Wel kiezen wij er binnen Kinderdagverblijf SpeelOkee voor om de kinderen pas te laten deelnemen aan activiteiten vanaf de leeftijd van 1 jaar. Verder is een van onze verticale groepen daadwerkelijk VVE gecertificeerd. De Carrousel is de groep die op dit moment VVE-gecertificeerd is. 

 

Kinderen met een VVE indicatie

Kinderen met een VVE indicatie vanuit het consultatiebureau, kunnen met subsidie op deze groep worden geplaatst. Het gaat hierbij om een aanbod van twee dagdelen van in ieder 6 uur. In totaal is het VVE aanbod 12 uur per week, 40 weken per jaar. Van deze twee VVE dagdelen wordt in ieder geval 1 dagdeel gesubsidieerd door de gemeente, behalve als het kind al meer dan 12 uur dag wordt opgevangen binnen Kinderdagverblijf SpeelOkee, dan geldt deze subsidieregeling niet. 

 

Een indicatie vanuit het consultatiebureau wordt afgegeven bij kinderen waarbij een vermoeden bestaat van een taalachterstand. Dit kan bijvoorbeeld gaan om kinderen waarbij ouders als moedertaal geen Nederlands spreken thuis of waarbij er een vermoeden bestaat voor een taalontwikkelingsstoornis (TOS). 

 

Vraag een rondleiding aan, bereken uw netto kosten voor kinderopvang of neem contact op!

 

Speelokee footer

Kinderdagverblijf SpeelOkee

 

 

Beste Kinderdagverblijf SpeelOkee Oud-Beijerland

 

Kinderdagverblijf SpeelOkee

Oost-Voorstraat 109
3262 JH Oud-Beijerland
Hoeksche Waard
0186 625701
info@speelokee.nl

 
Volg ons ook op

/SpeelOkee

@SpeelOkee

Speelokee footer lijn