Skip to main content

Ontwikkelingsgericht werken

Uk en Puk

Binnen het kinderdagdagverblijf werken wij ontwikkelingsgericht met een erkend Vroeg- Voorschools programma (VVE) genaamd Uk en Puk. 


Deze methode richt zich op een preventieve aanpak van ontwikkelingsachterstanden door het bieden van een rijke leeromgeving met een hoog niveau van pedagogische kwaliteit, met als doel de stimulering van de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Binnen Uk en Puk staat spelen centraal. Door te spelen, ontdekken de kinderen de wereld om zich heen, waardoor ze nieuwe vaardigheden leren en kunnen groeien in hun ontwikkeling. 

Wij werken met dit programma voor alle kinderen binnen SpeelOkee.