SpeelOkee beste kinderdagverblijf

Update SpeelOkee en het coronavirus (Covid19)

Helaas hebben we nog steeds te maken met Covid-19 en de toenemende besmettingen.

In dit nieuwsitem geven wij u een update (oktober 2020) met betrekking tot de genomen maatregelen bij kinderdagverblijf SpeelOkee omtrent Covid-19. 
 
Wij vertrouwen erop dat het advies en maatregelen vanuit het RIVM ook gevolgd wordt door onze medewerksters en de ouders/verzorgers van de kinderen die naar de opvang komen. Als we met elkaar onze verantwoordelijkheden nemen kunnen we met elkaar Covid-19 verslaan. 
 
Ouders/Verzorgers kunnen alle informatie over de laatste ontwikkelingen en aanpassingen van het advies en maatregelen met betrekking tot Covid-19 vanuit de Nederlandse Overheid vinden op de site van het RIVM of via het informatie telefoonnummer 0800-1351.
Desinfectiezuilen 
24 september jl. hebben wij u een mail gestuurd met een Covid-19 update, waarin we u o.a. geïnformeerd hebben over de desinfectiezuilen die bij de ingangen staan om uw handen te desinfecteren bij binnenkomst.
In verband met het spettergevaar van de desinfectie lotion bij gebruik en de kans dat het bij uw kind in het gezicht spettert, worden er zo spoedig mogelijk andere dispensers op de zuilen geplaatst met een desinfectiegel die niet spettert. Tot die tijd staan er bij alle ingangen de wel bekende pompjes met desinfectiegel.
 
Gezien het feit dat de besmettingen landelijk en in deze regio flink oplopen, verzoeken wij u vriendelijk alert te zijn op de regelgeving vanuit de overheid en de maatregelen binnen SpeelOkee. 
 
Binnen SpeelOkee zijn zoals eerder gecommuniceerd een aantal maatregelen genomen;
 
Tussen 07.00- 07.30 en 18.00-18.30 worden de kinderen gebracht en gehaald bij openings- en sluitingsgroep de Ballenbak, ingang via de hoofdingang. 
Na 07.30 en vóór 18.00 uur maakt u gebruik van de ingangen zoals onderstaand aangegeven:
• Hoofdingang- voor de Carrousel en de Ballenbak
• Zij-ingang – voor de Blokkendoos en de Toverfluit
• Via het speelplein – de Rammelaar
• Via het speelplein doorlopen naar de zijkant van het pand – de Bromtol
• Ouders mogen niet meer voor elkaar de deur open doen of met elkaar mee lopen naar binnen, anders zijn de pedagogisch medewerkers (pm’ers) het overzicht kwijt hoeveel ouders er in het gebouw zijn
• Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden
• Tussen pm’ers onderling en tussen ouders/verzorgers moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden
• Er mag één ouder naar binnen om uw kind(eren) te brengen, broertjes/zusjes kunnen niet mee naar de groep en vragen wij te wachten in de hal/gang of op de speelplaats.
• Haal- en brengmomenten zijn kort. Informatie over een kind kan bijv. via digitale weg of telefonisch, om dit niet uitgebreid te hoeven bespreken tijdens het brengen en halen
• Kinderen van 0-1 jaar worden waar mogelijk in de maxi-cosi gebracht en hierin overgedragen aan de PM’er, om zo de 1,5 m. afstand tussen volwassenen te handhaven en om de emotionele veiligheid van het kind te waarborgen
• Mocht er sprake zijn van een moeilijk afscheid moment voor een kind dan adviseren wij u als ouder om op gepaste afstand de groep te betreden om uw kind over te dragen aan de pm’r en alvorens weg te gaan. 
• Het is niet toegestaan om de groepen te betreden zonder de blauwe schoenhoezen. De schoenhoezen kunt u één dag gebruiken en kunt u bij na het ophalen van uw kind bij het verlaten van het pand in de daarvoor bestemde prullenbak werpen. Dus neemt u de schoenhoezen a.u.b. mee nadat u uw kind heeft gebracht.
• Bij binnenkomst de schoenen van de kinderen uit en op het schoenenrekje plaatsen, de pm’ers trekken de pantoffeltjes/binnen-schoenen bij uw kind aan
• Persoonlijke spullen van uw kind in een rugtas en deze tas en jas, in de groene ‘luizenzakken’ aan de kapstok doen. De pm’ers pakken de spullen voor de kinderen zelf uit de luizenzakken
• Speelgoed van thuis meenemen is niet toegestaan, behalve een knuffel en/of speentje.
 
De Beslisboom
In bijgevoegde link kunt u de meest recente beslisboom vinden. Deze 'beslisboom' geeft duidelijkheid wanneer uw kind wél of niet naar de kinderopvang kan komen als het neusverkouden is of andere klachten heeft. Deze beslisboom is mede door branchepartijen BK en BMK, samen met Boink en AJN jeugdartsen Nederland ontwikkeld, zodat pedagogisch medewerkers en ouders/verzorgers duidelijkheid krijgen wanneer een kind wél of niet naar de opvang kan komen.
 
 
Gebruik van mondkapje
Sinds het Kamerdebat van woensdag 30 september, is breed draagvlak om te besluiten tot een eenduidig landelijk advies, voor het dragen van mondkapjes in publieke binnenruimtes. 
Een kinderdagverblijf valt niet onder publieke binnenruimtes. Een aantal ouders hebben gevraagd of bij ons binnen het dragen van een mondkapje verplicht is. 
Op dit moment is het dragen van een mondkapje niet verplicht. Wij houden ons binnen SpeelOkee aan de geldende norm, houd 1,5 mtr afstand en desinfecteer uw handen bij binnenkomst! 
Mocht u om eigen beweegredenen wel een mondkapje willen dragen dan is dit uiteraard prima.
 
Ontwikkeling van kinderen en Week van de opvoeding
 
Overdracht en oudergesprekken in corona-tijd
In de dagelijkse overdracht merken wij dat het brengen en halen soepel verloopt, maar dat de behoefte aan contact over uw kind(eren) groeit. Dat begrijpen wij. Kinderdagverblijf SpeelOkee vindt het belangrijk om de informatieoverdracht over de ontwikkeling van kinderen te blijven geven zeker in tijden van snel veranderende omstandigheden in de samenleving.   
Afgelopen zomer hadden wij de intentie om langzaam de oudergesprekken op gang te gaan brengen. Wij hebben ons voornemen gedeeld voor een soort ‘ouder drive-in’ ouderavond waarbij er 10- minuten gesprekken gehouden kunnen worden. Ook hebben wij een aantal gesprekken op gepaste afstand kunnen voortzetten voor kinderen met zorgen of vanwege een warme overdracht naar de basisschool. Zoals we al omschreven gaan de veranderde omstandigheden zo snel dat intenties van gisteren vandaag de dag plaats maken voor een andere urgente intentie. 
Vanwege de oplopende besmettingen zullen we onze intentie van de ouderavonden voor de 10 minuten gespreken even in de kast moeten zetten. Hoe botsend dit is ten aanzien van de behoeften voor de oudergesprekken. Wij zullen andere alternatieven gaan bedenken. 
Wij willen u dan ook vragen om uw behoefte kenbaar te maken en heeft u vragen over de ontwikkeling van uw kind schroom dan niet om telefonisch contact op te nemen met de mentor van uw kind.
 

Speelokee footer

Kinderdagverblijf SpeelOkee

 

 

Beste Kinderdagverblijf SpeelOkee Oud-Beijerland

 

Kinderdagverblijf SpeelOkee

Oost-Voorstraat 109
3262 JH Oud-Beijerland
Hoeksche Waard
0186 625701
info@speelokee.nl

 
Volg ons ook op

/SpeelOkee

@SpeelOkee

Speelokee footer lijn