SpeelOkee beste kinderdagverblijf

Thema Verkeer 'Jong geleerd'

De Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Hoeksche Waard is een samenwerkingsverband van de vijf gemeenten in de Hoeksche waard en het Waterschap Hollandse Delta. Deze projectgroep organiseert het project: “Jong geleerd is oud gedaan”: Verkeer en 0-4 jarigen. Zij willen het onderwerp verkeer met de paplepel ingieten en hebben daarom een programma ontwikkeld voor kinderen in deze leeftijd én hun ouders.

 

Vooral ouders zijn de doelgroep van dit project. Zij krijgen informatie hoe zij kinderen al van jongs af aan iets mee kunnen geven over verkeer. Door kinderen al op jonge leeftijd bewust te maken van het verkeer, goede gewoontes aan te leren (ook door het goede voorbeeld te geven) en te kiezen voor verkeersveilige oplossingen kunnen de kleintjes van nu in de toekomst betere verkeersdeelnemers.
Wij deden natuurlijk graag mee met dit project. Daarom hebben wij de afgelopen weken gewerkt aan het thema: “verkeer”.

Op de groepen zijn verkeersspellen gedaan en was en verkeersspeelgoed, er werden leuke en leerzame activiteiten aangeboden aansluitend bij het thema verkeer. Er is een politieagente op de groepen geweest, om iets te vertellen over haar werk, er is een poppenkastvoorstelling gegeven en de kinderen hebben hun verkeersdiploma behaald.

Er is informatie gegeven in de vorm van folders en filmpjes. Deze filmpjes werden via de monitor in de hal bij de hoofdingang getoond, tijdens de haal-en brengtijden.

Wij hebben een geslaagde, leuke en leerzame week gehad! Doet u met ons mee om de kinderen al van jongs af aan het goede voorbeeld te geven?

Speelokee footer

Kinderdagverblijf SpeelOkee

 

 

Beste Kinderdagverblijf SpeelOkee Oud-Beijerland

 

Kinderdagverblijf SpeelOkee

Oost-Voorstraat 109
3262 JH Oud-Beijerland
Hoeksche Waard
0186 625701
info@speelokee.nl

 
Volg ons ook op

/SpeelOkee

@SpeelOkee

Speelokee footer lijn