SpeelOkee beste kinderdagverblijf

Nationale Voorleesdagen 2019

Zoals ieder jaar, zijn er ook dit jaar de Nationale Voorleesdagen!
De Voorleesdagen starten op woensdag 23 januari tot en met vrijdag 1 februari.
SpeelOkee kiest ervoor om de Nationale Voorleesdagen te vieren van woensdag 23 januari tot en met dinsdag 29 januari.

Het prentenboek van het jaar is dit jaar: “Een huis voor Harry”.
 
Waar gaat het boek over?
Harry gaat liever niet naar buiten, binnen is het veiliger. Tot Vera hem vraagt om tikkertje te spelen. Dat wil hij wel. Maar hij raakt haar kwijt. Hij weet niet meer waar hij is. Hoe vindt hij de weg terug naar huis?
Leo Timmers bedacht voor zijn nieuwste prentenboek een uiterst aaibaar hoofdpersonage: de dikke kater Harry met het kleine hartje, die op zoek moet naar een nieuw huis.

Dit boek zal worden voorgelezen op de groepen, en aan de hand van het boek zullen verschillende leuke activiteiten worden gedaan binnen het Kinderdagverblijf.

Traditiegetrouw beginnen de voorleesdagen altijd met het Nationale Voorleesontbijt. Dit jaar zal dat op woensdag 23 januari zijn.
De peuters die op deze dag naar SpeelOkee komen, mogen in pyjama naar komen, en zullen dan starten met een (Voorlees)ontbijt!

De dagen erna zullen er leuke activiteiten plaatsvinden: Zo zal SpeelMee een optreden geven, en zal er een poppenkastvoorstelling worden verzorgd door twee pedagogisch medewerkers en er zal de gehele week worden voorgelezen uit de voorleesmand (die we bij de Bibliotheek ophalen). Bovendien komen er deze week voorleesopa’s en oma’s voorlezen op de groepen.

Waarom Voorlezen?
Lezen en voorgelezen worden is heel belangrijk voor kinderen, dat heeft u vast al eens gehoord. Er is een belangrijke link tussen voorlezen en de taalontwikkeling. Kinderen leren nieuwe woorden waardoor hun woordenschat wordt uitgebreid en ze leren hoe zinnen zijn opgebouwd. Ook kan aan de kinderen worden gevraagd of ze kunnen navertellen wat zij hebben gehoord, waardoor hun actieve woordenschat groter wordt.
Maar wist u ook dat lezen en voorgelezen worden heel belangrijk is voor het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en het vergroten van de fantasie en de verbeelding?

De fantasie is, zeker bij jonge kinderen, nog volop aanwezig. Door het voorlezen wordt deze fantasie nog meer geprikkeld, en leren kinderen bijvoorbeeld voorspellen hoe een verhaal af zou kunnen lopen. Daarmee wordt hun verbeelding gestimuleerd. Juist deze vaardigheden zijn nodig om het creatief denkvermogen te ontwikkelen.
Voorlezen helpt kinderen zich te leren concentreren en het kind leert zich in te leven in een ander (in de hoofdpersoon van het boek bijvoorbeeld).
Verder versterkt voorlezen de band tussen de voorlezer en het kind. Er is echt even oprechte 1 op 1 aandacht voor het kind.
Misschien nog wel het allerbelangrijkste: Voorlezen is ook gewoon heel leuk!

Vaak lezen ouders hun kind voor voordat het naar bed gaat, maar voorlezen kan natuurlijk op ieder moment van de dag. Vaak is het heel duidelijk te merken aan de kinderen als hun aandacht verslapt. Het is goed om dan echt te stoppen met lezen, en even iets anders te doen, zoals een liedje zingen of een beweegactiviteit. Daarna kan wel weer verder gelezen worden. Herhaling is altijd goed. Als het boek meerdere keren wordt gelezen, gaan kinderen het verhaal beter begrijpen en leren voorspellen wat er gaat gebeuren. Vaak komen kinderen tijdens het voorlezen met vragen en opmerkingen. Het is goed om hierop in te gaan, om met het kind te praten over het verhaal, maar het verhaal daarna wel weer op te pakken. Zo wordt onder andere het eigen initiatief van het kind gestimuleerd, en leert het kind dat het nieuwsgierig mag zijn. Het is belangrijk tijdens het verhaal steeds contact te houden met de kinderen en te kijken hoe ze reageren op het verhaal.

Kortom, voorlezen is belangrijk voor de ontwikkeling en bovendien vooral leuk! Daar kan geen iPad of tv-programma tegenop!

 

Speelokee footer

Kinderdagverblijf SpeelOkee

 

 

Beste Kinderdagverblijf SpeelOkee Oud-Beijerland

 

Kinderdagverblijf SpeelOkee

Oost-Voorstraat 109
3262 JH Oud-Beijerland
Hoeksche Waard
0186 625701
info@speelokee.nl

 
Volg ons ook op

/SpeelOkee

@SpeelOkee

Speelokee footer lijn