SpeelOkee beste kinderdagverblijf

Het is oké! 

Plotsklap zijn onze gewoonten volledig tot stilstand gebracht. Gewoonten en onze overtuigingen hierbij, die we jarenlang automatisch in ons leven vervulden of in der loop der jaren eigen hebben gemaakt. Werken, kinderen naar opvang en school, weekenden met dagjes uit, verjaardagen en bezoeken bij familie en vrienden. Op eens kunnen we deze gewoontes niet meer automatisch doen.

Gewoonten komen en gaan, dat is mij wel duidelijk. Een gewoonte is een manier van doen die men gewend is uit te voeren. Vaak doen we dit op de automatische piloot. Er hoeft niet meer over nagedacht te worden. 

 

Het corona- virus hadden we geen van allen verwacht, dat dit ons zo zou treffen in onze gewoontes. En onze manier van sociale omgang zo op de schop zouden gooien. Hoe gek ook de mens is in staat om nieuwe gewoontes aan te meten. Het brengt ons alleen even flink van slag. Want ja gewoontes geven ons houvast, veiligheid en structuur. Maar om weer tot een nieuwe gewoonte te komen? Daar moeten we allemaal weer aan wennen en onze weg in vinden. Of het altijd makkelijk is? Nee, dat niet? Het aanpassen van gewoontes vergt iets van je. Er kunnen diverse gevoelens bij komen kijken, welke het verwarrend en flink ingewikkeld kunnen maken. Weet, dat het oké is. Het is oké, om een dag te hebben dat het even niet gaat. Het is oké, als we even niet weten, hoe we onze gevoelens kunnen uiten. Het is oké als we gevoelens van angst ervaren. Het ervaren van gevoelens is oké. Het is oké, dat we verlangens hebben naar onze ‘oude’ gewoontes. Ik vertrouw erop dat we door het bespreekbaar maken en het voor onszelf te accepteren, dat dit gebeurt in onzekere tijden, dat we allemaal onze weg in deze situatie gaan vinden. 

 

Soms krijg ik wel eens opmerking of vragen van ouders. Deze week ging het echt niet goed?! Mijn kind is boos, we hebben ruzie of ik slaap als ouder slecht. En wat blijkt, na een gesprekje met hen, komen we tot inzicht dat deze week juist ook heel veel goede dingen brengt. Een week waarin kinderen gevoelens van boosheid uiten of van verdriet is juist belangrijk dat ze het doen. Ouders die ook allerlei gevoelens ervaren. Er wordt helderheid gecreëerd door te accepteren dat het oké is, om je bepaalde dagen niet vrolijk te voelen.

 

Dit betekent dat er veerkracht is om met een nieuwe situatie om te gaan. Op die manier ontstaan er weer nieuwe gewoonten. Belangrijk is om te praten over je situatie thuis. Heb je in je naaste omgeving te weinig steun en krijg je het gevoel dat je als ouder of je kinderen meer uit balans raken, dan is het oké om hiervoor steun te gaan vragen. Op het platform ‘it takes a Village’ https://hoekschewaard.alsvillage.nl/ouders/default.aspx heeft de gemeente informatie verstrekt over hulp, activiteiten en informatie in corona-tijd. Ook kunt u vinden op welke wijze u een beroep kunt doen om steun te vinden in de gemeente, mocht de thuissituatie voor u kwetsbaar worden. Kunt u uw nodige informatie niet vinden, dan kunt u altijd contact opnemen met SpeelOkee en vragen naar de pedagogisch coach.

 

Deze week vraagt de minister Rutte ons om na te denken, hoe de samenleving voor volwassenen met anderhalve meter afstand in te richten. Binnen SpeelOkee zijn wij met elkaar hierover in gesprek. Dit vraagt van ons en de medewerkers ook om oude gewoonten los te laten en nieuwe gewoonte te creëren. Wij zijn ervan overtuigd, dat we dit met elkaar kunnen. Denkt u ook mee? Ideeën horen we graag. Vandaag en morgen het is oké!

Speelokee footer

Kinderdagverblijf SpeelOkee

 

 

Beste Kinderdagverblijf SpeelOkee Oud-Beijerland

 

Kinderdagverblijf SpeelOkee

Oost-Voorstraat 109
3262 JH Oud-Beijerland
Hoeksche Waard
0186 625701
info@speelokee.nl

 
Volg ons ook op

/SpeelOkee

@SpeelOkee

Speelokee footer lijn