SpeelOkee beste kinderdagverblijf

Feestweek 16-20 april: PUK is jarig!

Volgende week (16-20 april a.s.) is het de hele week feest bij SpeelOkee en weet u waarom?!
 Puk is jarig!

De hele week gaan wij allerlei feestelijke activiteiten doen en mogen de kinderen, als zij dat leuk vinden, verkleed naar SpeelOkee komen om een extra feestelijk tintje aan het feest te geven!

Wij gaan o.a. zandtaartjes maken, ook bij slecht weer hebben wij hier alternatieven voor, er worden verjaardagsboekjes voorgelezen, kaarsjes en stippen tellen met een leuke activiteit en nog veel en veel meer;

Maandag wordt er flink geknutseld om Puk een mooie feestmuts te geven en de kinderen gaan met diverse materialen mooie slingers maken om het lokaal te versieren.
Dinsdag worden er lekkere koekjes gebakken
Woensdag aan de slag met fruit, we gaan diverse fruittraktaties maken
Donderdag experimenteren en voelen en kloppen met slagroom
Vrijdag Fruit in een ijsbekertje maken en creatief bezig zijn met kranten! Stukjes scheuren en als confetti in de lucht gooien en in de middag ‘stoelendans’.

We gaan er een gezellige week van maken!

Wie is Puk ook alweer?
Op alle groepen kunt u, behalve de kinderen en de pedagogisch medewerksters, ook Puk tegenkomen.
Wie is Puk? En wat doet hij in de groep van uw kind? Puk is een pop en een speelkameraadje van de kinderen.
Maar Puk is nog veel meer dan dat! Puk hoort bij het VVE-programma Uk & Puk, dat speciaal ontwikkeld is voor kinderdagverblijven.
Uk & Puk biedt uw kind de speelruimte om vaardigheden te oefenen op het gebied van spraak en taal, omgaan met gevoelens en omgaan met elkaar, bewegen.
Uk & Puk is gericht op kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Daarom is het geschikt voor het werken op kinderdagverblijven. Spelen staat centraal in Uk & Puk. De pop Puk is het speelkameraadje van de kinderen. Bij Uk & Puk zijn tien thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van baby’s, dreumesen en peuters. Bij elk thema zijn activiteiten uitgewerkt voor de drie leeftijdsgroepen. Deze activiteiten kunnen makkelijk ingepast worden in de dagelijkse gang van zaken. In de activiteiten is er aandacht voor de vier ontwikkelingsdomeinen: taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels. Er worden tips gegeven voor de inrichting van de speelleeromgeving en het inzetten van materiaal.
Natuurlijk draait het bij Uk & Puk niet om lesjes geven en lesjes leren. Uk & Puk leert baby's, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden. Door actief bezig te zijn en lekker te spelen!

 

Speelokee footer

Kinderdagverblijf SpeelOkee

 

 

Beste Kinderdagverblijf SpeelOkee Oud-Beijerland

 

Kinderdagverblijf SpeelOkee

Oost-Voorstraat 109
3262 JH Oud-Beijerland
Hoeksche Waard
0186 625701
info@speelokee.nl

 
Volg ons ook op

/SpeelOkee

@SpeelOkee

Speelokee footer lijn