SpeelOkee beste kinderdagverblijf

De week tegen de Kindermishandeling

Deze week is het de week tegen kindermishandeling. De kick-off vond afgelopen maandag, 19 november, plaats in Den Haag. De week duurt tot en met 25 november.
Het thema voor de week tegen de Kindermishandeling is dit jaar: “Ik maak het verschil”.
Iedereen kan een verschil maken voor een kind dat opgroeit in een onveilige thuissituatie. In Nederland groeien namelijk 119.000 kinderen op in onveilige thuissituaties. Eén op de 30 kinderen krijgt te maken met mishandeling.
Hoewel het een moeilijk onderwerp is, gelooft de organisatie van de Week tegen Kindermishandeling dat iedereen het verschil kan maken door een eerste stap te zetten bij vermoeden van kindermishandeling. Het lijkt lastig om kindermishandeling te stoppen, maar iedereen kan die eerste stap maken.
In deze week tegen Kindermishandeling wordt niet alleen aandacht gevraagd voor de aard en omvang van het probleem, maar vooral ook voor wat we kunnen doen om de aanpak van kindermishandeling te versterken.
Wat doen we binnen de Kinderopvang om kindermishandeling te voorkomen?
Iedere organisatie binnen de kinderopvang beschikt over een protocol Kindermishandeling. Hierin staat beschreven hoe de medewerkers binnen de organisatie handelen bij een vermoeden van kindermishandeling.
Afgelopen zomer werd de verbeterde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gepubliceerd met daarin het nieuwe afwegingskader dat professionals helpt om sneller in actie te komen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Per 1 januari 2019 wordt de wetgeving rondom de Meldcode aangepast: melden bij Veilig Thuis wordt bij vermoeden van acute en structurele onveiligheid verplicht. Om pedagogisch medewerkerkers, en andere beroepskrachten die werken met de Meldcode te helpen bepalen of er sprake is en van een vermoeden, is er een afwegingskader toegevoegd aan de Meldcode.
De pedagogisch medewerkers binnen het kinderdagverblijf hebben vooral een belangrijke taak in het signaleren van Kindermishandeling. Zij worden hierin ondersteund door de aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, die binnen iedere organisatie aanwezig is.
Laten we proberen om met zijn allen het verschil te maken voor die kinderen die het zo hard nodig hebben!
Bronnen: https://www.kinderopvangtotaal.nl/week-tegen-kindermishandeling-maak-het-verschil/, www.weektegenkindermishandeling.nl

Speelokee footer

Kinderdagverblijf SpeelOkee

 

 

Beste Kinderdagverblijf SpeelOkee Oud-Beijerland

 

Kinderdagverblijf SpeelOkee

Oost-Voorstraat 109
3262 JH Oud-Beijerland
Hoeksche Waard
0186 625701
info@speelokee.nl

 
Volg ons ook op

/SpeelOkee

@SpeelOkee

Speelokee footer lijn