SpeelOkee beste kinderdagverblijf

De Spraak- en Taalontwikkeling en stotteren

Op 22 oktober 2019 is het Nationale Stotterdag. Vandaar dat wij in dit artikel de spraak-taalontwikkeling van jonge kinderen graag onder de aandacht willen brengen en wat extra informatie willen geven over stotteren bij peuters. 
 
Spraak-taalontwikkeling bij baby’s 
Afgelopen september publiceerde Vakblad ‘Vroeg’ een artikel over het belang van reageren op babygebrabbel door een volwassene. Uit onderzoek, gepubliceerd in The Journal of Child Language, van Cornell’s Behavioral Analyses of Beginning Years Laboratorium, blijkt dat het belangrijk is om als ouder te reageren op het gebrabbel van je baby. Vaak gebeurt dit automatisch door eenvoudig taalgebruik van de ouder. 
Wanneer ouders zelf tegen hun baby praten gebeurt dit vaak in meer complexe taal, dan wanneer ze wachten en de baby het initiatief neemt door te brabbelen en ouders daar vervolgens op reageren. Volwassenen passen hun spraak aan op het brabbelen van de baby. Reageren op gebrabbel werkt ook vanaf een afstand. 
Het brabbelen is voor de baby een manier om informatie te krijgen van de volwassenen om hen heen. En eigenlijk ook een manier om de wereld om zich heen te ordenen en eigenlijk te checken of deze wereld veilig is. 
 
 
Communicatiepogingen 
In een ander artikel, gepubliceerd door Vakblad ‘Vroeg’ in april 2017, wordt ook het belang van communiceren met baby’s door gebruik van gebaren en geluiden onderstreept. Imitatiegedrag is een belangrijke voorspeller voor de ontwikkeling van het spraakvermogen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Texas. 
Voordat kinderen hun eerste woordjes spreken, beginnen ze al met hun ouders te communiceren door middel van gebaren en geluiden. Een baby kijkt naar de moeder, wijst een speeltje aan en maakt een geluidje om te laten weten wat ze wil hebben. Dit is de intentie om te communiceren. Als kinderen daar van hun ouder(s) reactie op krijgen, zullen zij steeds nieuwe pogingen doen om te communiceren. Immers, een positieve reactie, zorgt voor een positieve respons. Iedere baby, ieder kind en iedere volwassene leert door de reacties die hij of zij uit de omgeving krijgt. Als contactinitiatief beloond wordt, zullen er meer contactinitiatieven volgen. Zo werkt dat bij een baby, maar ook bij een volwassene. 
Als uw kind tussen de 1 en de 2 jaar oud is, zal de taalproductie zich ontwikkelen. Uw kind zal gaan communiceren door middel van het gebruik van een echt woord: ‘papa’, ‘mama’, ‘nee’, ‘die’ en ‘daar’ zijn gangbare eerste woordjes. (Met daarbij gebaren en/of lichaamstaal). Het gaat er rond deze leeftijd vooral om wát het kind zegt, niet hoe. Wat u als ouder op deze leeftijd kunt doen om de taalontwikkeling te stimuleren is proberen te begrijpen wat uw kind bedoelt, te herhalen wat uw kind zegt (op de goede manier), bijvoorbeeld, uw kind zegt ‘tietui’ en u zegt: ‘goed zo, een vliegtuig!’. 
Wanneer uw kind twee is gaat het spreken in 2 (of meer) woorden, bijv.: ‘poes weg’ of ‘poes is weg’. Wat u als ouder kunt doen is reageren op wat uw kind zegt door de zin te herhalen en iets langer te maken, zodat het kind zijn of haar woordenschat uitbreidt. Of als uw kind iets aanwijst en er niets bij zegt, zegt u het woord wat het kind ‘waarschijnlijk’ bedoelt. Zo ondertitelt u als het ware uw kind en voelt het kind zich begrepen. 
Een kind tussen de twee en drie jaar gebruikt taal om te communiceren en te leren over de echte wereld. Tijdens deze periode leert het kind om een gesprekje te voeren en een mening te geven. Het kind is in staat eenvoudige opdrachtjes uit te voeren. 
Als kinderen drie jaar zijn, gaan ze spreken in 3 tot 4- woordszinnen. Ze begrijpen dan al veel woorden en zinnen en zijn ook in staat om bijvoorbeeld voorzetsels en bijvoeglijke naamwoorden te begrijpen (onder, boven, groot, klein) 
Rond deze leeftijd kunt u als ouder de taalontwikkeling stimuleren door over onderwerpen te praten en vervolgens het kind de tijd te geven om te antwoorden. Vervolgens kunt als ouder informatie toevoegen aan het verhaal of vragen stellen om ervoor te zorgen dat het kind gaat nadenken. Ook is het rond deze leeftijd leuk om spelletjes te spelen met beurtwisseling, zo leert het kind dat praten ook om de beurt gaat (eerst mama, dan mag ik en dan mag mama weer) 
Een 3 tot 4-jarig kind communiceert makkelijk en kan over een onderwerp praten zonder hulp van een volwassene. Het kind leert om toestemming te vragen (Mag ik…?) en is verstaanbaar voor onbekende mensen. Uw kind wil rond deze leeftijd het waarom van iets begrijpen (en vraagt daar vaak ook naar). 
 
Stotteren bij peuters 
Soms verloopt de taalontwikkeling bij peuters niet geheel vloeiend. Zo kan het bij jonge kinderen, gebeuren dat ze een tijdje stotteren, zo benoemt de website 24baby.nl in het artikel: ‘Stotteren bij mijn peuter, wat moet ik doen?’. Zij onderstrepen in dit artikel dat dit verder niets is om u zorgen over te maken, meestal gaat het namelijk vanzelf weer over. Sommige peuters maken bijvoorbeeld langere klanken dan nodig, blijven hangen bij bepaalde klanken of herhalen zij woorden. Het is een fase van niet vloeiend praten. Een peuter denkt, wil en voelt van alles en probeert dat om te zetten in een zin die bestaat uit meerdere woorden. Hij bedenkt die zin eerst en vervolgens moeten ruim honderd spieren gaan samenwerken om de bedachte woorden om te zetten in spraak. En dat is niet niks! Kinderen die verbaal sterk zijn en al0 moeilijke woorden gebruiken hebben soms last van haperingen, zoals een letter langer maken of een stukje van een woord herhalen. Dit heeft ermee te maken dat de motoriek van hun mond nog niet zo ver ontwikkeld is als hun woordenschat. Meestal hoort dit dus gewoon bij de normale spraakontwikkeling. 
Ook belangrijk om te weten: je kunt er als ouder niets aan doen als je kind stottert. Er zijn wel dingen die het stotteren kunnen versterken. Het kan bijvoorbeeld erger worden als er te hoge verwachtingen zijn waar de peuter niet aan kan voldoen. De peuter kan gespannen raken door de hoge verwachtingen en daardoor meer gaan stotteren. Als je als ouder twijfelt of het stotteren echt niet vanzelf over zal gaan, kun je hierover altijd advies vragen bij een logopedist. Zij kunnen je kind onderzoeken en vertellen of het stotteren een fase is, of dat u zich ergere zorgen zou moeten maken. Ook kunt u zich als ouder wenden tot de jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau (het centrum voor Jeugd en Gezin, als u zich zorgen maakt). 
Mocht u vragen hebben over de spraak- of taalontwikkeling van uw kind? Hiervoor kunt u terecht bij onze pedagogisch medewerk(st)ers of pedagogisch coach. Zij kunnen uw vragen beantwoorden of verwijzen u indien gewenst door naar de juiste persoon of organisatie, zoals een logopediste of Auris (bijv. voor kinderen met een Taalontwikkelingsachterstand). 
 

Speelokee footer

Kinderdagverblijf SpeelOkee

 

 

Beste Kinderdagverblijf SpeelOkee Oud-Beijerland

 

Kinderdagverblijf SpeelOkee

Oost-Voorstraat 109
3262 JH Oud-Beijerland
Hoeksche Waard
0186 625701
info@speelokee.nl

 
Volg ons ook op

/SpeelOkee

@SpeelOkee

Speelokee footer lijn