SpeelOkee beste kinderdagverblijf

de KinderWaard

 

Op 28 januari jl. heeft SpeelOkee een samenwerkingsovereenkomst getekend met ‘De Kinderwaard’.

In de Hoekse Waard is ‘De Kinderwaard’ opgericht door Christelijke Scholengemeenschap CSG De Waard en de kinderopvang.

Bij De KinderWaard werken scholen, kinderopvangorganisaties en andere partijen samen om uw kind optimaal te laten ontwikkelen. Hierbij wordt opvang, onderwijs en ontwikkeling gecombineerd met ontspanning en samenleven. In alles wat er aangeboden en georganiseerd wordt staat uw kind centraal. 

De KinderWaard staat voor:

  • Vertrouwen - Wij geven uw kind het vertrouwen, waarmee deze opgroeit tot een weerbaar mens. Vertrouwen in zichzelf en anderen. 
  • Veelzijdig - Wij laten uw kind kennis maken met de veelzijdigheid in zichzelf: we ontdekken samen. We bieden zo veel mogelijk verschillende activiteiten aan om kinderen een keuze te laten maken of te laten ontdekken waar hun talenten liggen. 
  • Vernieuwend - Wij laten uw kind nieuwe ervaringen op doen. De kinderen ontdekken daarbij hun talent, leren anderen kennen en ervaren nieuwe omgevingen en situaties.  
  •  

De KinderWaard werkt samen met verschillende partners, van (sport)vereniging tot plaatselijke kleinschalige kinderopvanglocaties en (culturele) instellingen. Alle partners onderschrijven de visie van de KinderWaard:

Kinderen en hun behoeften staan centraal in alles wat we doen en onze organisatie zijn van meerwaarde voor de ontwikkeling van kinderen en/of van toegevoegde waarde voor ouders om hen te ondersteunen.

De KinderWaard werkt met diverse partners samen. Per locatie wordt gekeken waar ouders en kinderen behoefte aan hebben. De partners van de KinderWaard hebben dus wel een gemeenschappelijk belang en dat is het kind. Alhoewel wij daarin vaak samenwerken op verschillende niveaus blijven de partners zelfstandig en dragen zij de eigen verantwoordelijkheid voor hun organisatie.

“SpeelOkee is een kleine schakel aan de start van grootse mensenlevens"

 

Zo zien wij SpeelOkee en om dit in een doorgaande lijn te kunnen voortzetten in de volgende fases van deze mensenlevens, vind ik het belangrijk dat het basisonderwijs, de BSO, sport en spelactiviteiten en daarop volgend het voortgezet onderwijs in lijn staat met onze visie en waar de KinderWaard uiteindelijk voor staat.

SpeelOkee bestaat inmiddels alweer 19 jaar en wij zijn van mening dat wij een mooie organisatie hebben neergezet. Een ‘kleinschalig’ kinderdagverblijf met alle groepen onder één dak, dat staat voor kwalitatieve, gezonde, gezellige en veilige kinderopvang voor kinderen van 0-4 jaar, waarin het kind centraal staat en waar de Pedagogisch Medewerkers zelf het voorbeeld geven. In januari 2019 heeft er een certificering plaatsgevonden en is SpeelOkee ook een VVE locatie.

Wij zijn van mening dat aansluiting bij de KinderWaard een meerwaarde kan zijn, omdat we met elkaar dezelfde kwaliteit bieden in welke vorm van opvang ook. We kunnen kennis met elkaar delen en gezamenlijk de organisatie van evenementen dragen. Neem bijvoorbeeld veiligheid en gezondheid en Pedagogische kennis binnen de kinderopvang, dit kan veel breder met elkaar gedragen worden. Daarnaast kunnen we meer één lijn trekken voor wat betreft de nieuwe kwaliteitsbeleidsregels vanuit de IKK en welke (financiële) gevolgen dit voor onze organisaties heeft, hoe kunnen we dit dekken en wat heeft dit voor gevolgen met betrekking tot de tarieven. Belangrijk om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Verder is het een feit wij ouders/verzorgers advies geven, dat de kinderen die vanuit SpeelOkee naar de basisschool gaan doorstromen naar de BSO locaties die aangesloten zijn bij desbetreffende basisschool en vinden wij de communicatie met de basisscholen ook belangrijk en een must voor de doorgaande lijn.

Mooi binnen de KinderWaard is de samenwerking tussen verschillende partijen, één visie, werken op verschillende niveaus, maar wel zelfstandig met de verantwoording voor je eigen organisatie.

Speelokee footer

Kinderdagverblijf SpeelOkee

 

 

Beste Kinderdagverblijf SpeelOkee Oud-Beijerland

 

Kinderdagverblijf SpeelOkee

Oost-Voorstraat 109
3262 JH Oud-Beijerland
Hoeksche Waard
0186 625701
info@speelokee.nl

 
Volg ons ook op

/SpeelOkee

@SpeelOkee

Speelokee footer lijn