SpeelOkee beste kinderdagverblijf

Coronavirus (covid-19)

Het Coronavirus  (covid-19) heeft Nederland inmiddels ook bereikt en roept begrijpelijk vragen op,  bij ouders, scholen en organisaties zoals kinderdagverblijven of BSO’s.

 

Kinderdagverblijf SpeelOkee valt onder het werkgebied van de GGD Zuid-Holland Zuid. De GGD werkt nauw samen met het RIVM (het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu).

 

De kinderopvang wordt direct geïnformeerd door deze instanties, zodra er maatregelen genomen moeten worden om verspreiding van het virus te voorkomen.

 

Wij zijn geïnformeerd door de GGD dat het op dit moment niet nodig is maatregelen te nemen. Er is ook geen reden om kinderen niet naar de kinderopvang en school te laten gaan. Volgens de landelijke richtlijn van het RIVM is thuishouden niet nodig als kinderen geen klachten hebben.

 

Alle GGD ’en volgen de situatie rondom het coronavirus op de voet, dit doen zij samen met het RIVM en de hulpverleners in de regio. Alle huisartsen worden goed geïnformeerd door de GGD.

 

Bent u de afgelopen weken in een gebied geweest waar covid-19 verspreid is en u heeft de symptomen van deze ziekte zoals koorts, luchtwegklachten, kortademigheid en hoest, neem dan contact op met uw huisarts.

 

De belangrijkste maatregelen die we zelf kunnen nemen om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen zijn eigenlijk simpel en gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken.

 

Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen:

  • Was je handen regelmatig met zeep
  • Gebruik papieren handdoekjes en zakdoekjes
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog

 

Meer informatie over het coronavirus kunt u lezen op de website van het RIVM. Het RIVM geeft op hun site ook antwoord op veel gestelde vragen. Zit uw vraag er niet tussen dan kunt u bellen met het landelijke nummer van het RIVM 0800 – 1351, bereikbaar van 08.00 uur tot 20.00 uur.

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Marianne Wassink

Directeur

Speelokee footer

Kinderdagverblijf SpeelOkee

 

 

Beste Kinderdagverblijf SpeelOkee Oud-Beijerland

 

Kinderdagverblijf SpeelOkee

Oost-Voorstraat 109
3262 JH Oud-Beijerland
Hoeksche Waard
0186 625701
info@speelokee.nl

 
Volg ons ook op

/SpeelOkee

@SpeelOkee

Speelokee footer lijn