2012 en verder

Kabinetsbeleid kinderopvang

 

 

 • Blog Themes
 • Blog Zoo
 • Blog Widgetkit

 

 

 

Maatregelen 2012 (brief 6 juni 2011):
 • Kinderopvang koppelen aan het aantal gewerkte uren van de minst werkende partner: 140% hedo/ gob. 70% bso/ gob en maximaal 230 uur per kalendermaand per kind.
 • Geen indexering maximum tarief voor kinderopvangtoeslag (hedo: 6,36; bso: 5,93 en gob: 5,09).
 • Aanpassing in de inkomens- en percentagetabellen voor de kinderopvangtoeslag.

 

Verdere maatregelen per 2012:
 • Mogelijkheid om met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag aan te vragen wordt (nagenoeg) afgeschaft.
 • Een ouder houdt in geval van werkloosheid nog gedurende een termijn van drie maanden recht op kinderopvangtoeslag gelijk aan de periode voorafgaand aan de werkloosheid.
 • Ouders die ook gastouder zijn, en uitsluitend inkomsten hebben uit gastouderopvang komen niet (meer) in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.
 • De verplichting wordt geschrapt dat alle voorzieningen voor gastouderopvang jaarlijks door de GGD worden gecontroleerd; gaat gebeuren op basis van steekproeven.
 • Houders van een kindercentrum, gastouderbureau of peuterspeelzaal zijn verplicht het GGD- rapport op hun site te zetten en bij geen site neer te leggen op toegankelijke plaats.
 • Gemeenten kunnen verzoek tot inschrijving in het gemeentelijk register of bestaande inschrijving ongedaan te maken op andere gronden doen dan uitsluitend een onderzoeksrapport van de GGD.
 • Kinderopvangtoeslag wordt voortaan op rekeningnummer ouder(s) gestort en kan niet meer op rekening houder worden gestort.
 • Facturering alleen voor uren openstelling (geen voorbereidingstijd).

 

Voorgenomen maatregelen 2013:
 • De vaste voet van de werkgeversbijdrage in de kinderopvangtoeslag wordt voor hoge inkomens afgebouwd.
 • Er wordt een inkomensonafhankelijke eigen bijdrage per gezin ingevoerd (€15,00).
 • Onduidelijkheid over het in rekening mogen brengen van bijv. feestdagen.

 

Werkgevers gaan meer betalen voor de kinderopvang. Werkgevers dragen door middel van de opslag op de premie voor het uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo-premie) bij de in de kosten van kindeopvang. De werkgeversopslag stijgt van 0,34% naar 0,50 in 2015.

Oost-Voorstraat 109
3262 JH Oud-Beijerland
0186 625701
info@speelokee.nl

 

Wij waren klachtenvrij in 2017!

 

Volg ons ook op:

/SpeelOkee

@SpeelOkee

 

Wij zijn erkend leerbedrijf