Skip to main content

PEUTEROPVANG VOOR KINDEREN VAN 2 TOT 4 JAAR

Peutergroep de Bromtol (2-4)

Bij Kinderdagverblijf SpeelOkee is één peutergroep;’de Bromtol. De Bromtol is een peuteropvang groep voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Als de kinderen de leeftijd van twee jaar bereikt hebben, stromen ze door naar de peuteropvang groep of een verticale groep (0-4 jaar). Voordat de overstap plaatsvindt, gaan de kinderen een aantal keer wennen op de nieuwe groep en is er een overgangsgesprek met de pedagogisch medewerksters van de nieuwe groep en de ouders/verzorgers. In de peutergroep zijn 16 kinderen aanwezig en per dag twee pedagogisch medewerksters.

In de peuteropvang groep wordt met een dagschema gewerkt. Het uitgangspunt bij de peuters is om gezamenlijk met alle kinderen het dagschema te doorlopen:

  • 09.00 uur: Er wordt vers fruit gegeten. De kinderen krijgen stukjes vers fruit aangeboden. Er wordt gezongen en de kinderen krijgen water of thee te drinken.
  • 11.30 uur: Tijd voor de lunch. SpeelOkee verzorgt de lunch met vers brood, verschillende soorten beleg en halfvolle melk.
  • 12.45-15.00 uur: De kinderen die tussen de middag slapen worden naar bed gebracht. De kinderen die wakker blijven krijgen een rustige activiteit aangeboden, zoals een boekje lezen, puzzelen, tekenen of kleuren. 
  • 15.15 uur: : Rond deze tijd krijgen de kinderen drinken een tussendoortje aangeboden en verse rauwkost. Er wordt gezongen, een boekje voorgelezen of een spelletje aan tafel gedaan.


Tussen de vaste momenten door wordt er met de kinderen gespeeld, geknuffeld, getroost en worden de kinderen verzorgd. Er worden activiteiten met de kinderen gedaan, vaak in een thema en als het weer het toelaat, gaan we met de kinderen naar de buitenspeelplaats van het kinderdagverblijf, waar een diversiteit aan buitenspeelgoed zoals fietsjes, steppen en karretjes aanwezig is.

Een dagje op de Bromtol

Alle lachende gezichtjes die je ziet wanneer je op de groep werkt, de spontane praatjes, de gekke dansjes en de interacties met de gehele groep maken ons werk op de peutergroep zo leuk.
 
Ieder kind is uniek en zo kijken wij ook naar zijn/haar ontwikkeling. Wij proberen aan te sluiten bij de verschillende ontwikkelingsfases van de kinderen.

Door samen met de kinderen te spelen en activiteiten te doen leren wij hen samen spelen en op een fijne manier met elkaar communiceren. We bieden verschillende themagerichte activiteiten. Zeker bij de peuters sluit dit goed aan bij de levensfase en belevingswereld van het kind. De peuters helpen ons ook met dagelijkse handelingen zoals het afruimen van de tafel en het smeren van de eigen boterham. Ook spelen wij graag buiten om even lekker te rennen, stoepkrijten of een rondje te fietsen.

Op de Bromtol hangt een fijne en gezellige sfeer. De leidsters staan open voor vragen van zowel de ouders al de kinderen. Wij zijn een leuke peutergroep waar veel samen wordt gelachen en gespeeld.

Misschien zien wij uw kind binnenkort bij ons op de groep, wij kijken er naar uit.

Charlotte, Danique, Manon en Chimene

Charlotte den Boer

Functie:
Pedagogisch medewerker
In dienst: november 2022

Danique van der Oost

Functie:
Pedagogisch medewerker
In dienst: oktober 2021

Manon Fiering

Functie:
Pedagogisch medewerker
In dienst: november 2020

Chimene Petrus

Functie:
Pedagogisch medewerker
In dienst: maart 2023