SpeelOkee beste kinderdagverblijf

Peuteropvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar

De Bromtol

 

 

  • Blog Zoo
  • Blog Themes
  • Blog Widgetkit

 

 

Bij Kinderdagverblijf SpeelOkee is één peutergroep, de Bromtol. De Bromtol is een peuteropvang groep voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Als de kinderen de leeftijd van twee jaar bereikt hebben, stromen ze door naar de peuteropvang groep of een verticale groep (0-4 jaar). Voordat de overstap plaatsvindt, gaan de kinderen een aantal keer wennen op de nieuwe groep en is er een overgangsgesprek met de pedagogisch medewerksters van de nieuwe groep en de ouders/verzorgers. In de peutergroep zijn 16 kinderen aanwezig en per dag twee pedagogisch medewerksters.

 

De inzet van het aantal pedagogisch medewerksters wordt bepaald aan de hand van de leidster/kindRatio.

 

In de peuteropvang groep wordt met een dagschema gewerkt. Het uitgangspunt bij de peuters is om gezamenlijk met alle kinderen het dagschema te doorlopen:
  • 09.00 uur: er wordt (vers) fruit gegeten. De kinderen krijgen stukjes vers fruit aangeboden. Er wordt gezongen en de kinderen krijgen water of thee te drinken.
  • 11.30 uur: tijd voor de lunch. SpeelOkee verzorgt de lunch met brood, hartig en zoet beleg en melk.
  • 12.45-15.00 uur: de kinderen die tussen de middag slapen worden naar bed gebracht. De kinderen die wakker blijven krijgen een rustige activiteit aangeboden, zoals een boekje lezen, puzzelen, tekenen of kleuren. De kinderen kunnen ook in de poppenhoek spelen.
  • 15.15 uur: rond deze tijd krijgen de kinderen drinken en een koekje, of soepstengel. Er wordt gezongen en/of een boekje voorgelezen of een spelletje aan tafel gedaan met de kinderen.

 

Tussen de vaste momenten door wordt er met de kinderen gespeeld, geknuffeld, getroost en worden de kinderen verzorgd. Er worden activiteiten met de kinderen gedaan, vaak in een thema en als het weer het toelaat, gaan we met de kinderen naar de buitenspeelplaats van het kinderdagverblijf, waar een diversiteit aan buitenspeelgoed zoals fietsjes, steppen en karretjes aanwezig is.

 

 

Vraag een rondleiding aan   -   Bereken uw netto kosten

Speelokee footer

Kinderdagverblijf SpeelOkee

 

 

Beste Kinderdagverblijf SpeelOkee Oud-Beijerland

 

Kinderdagverblijf SpeelOkee

Oost-Voorstraat 109
3262 JH Oud-Beijerland
Hoeksche Waard
0186 625701
info@speelokee.nl

 
Volg ons ook op

/SpeelOkee

@SpeelOkee

Speelokee footer lijn